Vše, co potřebujete pro ochranu dat (GDPR)

Slide

Domsys jako Správce osobních údajů

Pro zajištění bezpečného běhu, ochrany systému a sledování vytížení aplikace Domsys zaznamenáváme veškeré příchozí požadavky včetně IP adres. Tato data uchováváme po dobu nejvýše 10 let. Dále zpracováváme údaje o našich zákaznících pro potřeby plnění smluvního vztahu. Marketingová komunikace probíhá jen po samostatném přihlášení k zasílání.

Domsys jako Zpracovatel osobních údajů

Aplikace Domsys uchovává data týkající se správy nemovitostí, pořízená na základě pokynů zákazníka - správce/zpracovatele osobních údajů. Provozovatel aplikace Domsys má přístup k údajům pouze v rámci poskytované podpory a zajištění chodu, údržby a zálohování systému. Provozovatel aplikace Domsys data nepoužívá bez pokynu zákazníka.

Domsys GDPR umožňuje, ale nezajistí

Aplikace Domsys umožňuje správcům plnit podmínky GDPR, ale sama o sobě je z principu nemůže zajistit. Splnění GDPR vychází zejména z činnosti prováděné našimi uživateli (tedy správci či zpracovateli osobních údajů).

Ochrana dat a šifrování komunikace

Aplikace Domsys neumožňuje:
- anonymní přístup k datům
- přístup k datům bez potřebného oprávnění
- neoprávněnou modifikaci dat
- neoprávněný přístup k uloženým dokumentům
Domsys umožňuje velmi podrobné nastavení oprávnění/rolí, zveřejňování údajů i anonymizace zobrazovaných dat. Veškerá komunikace prostřednictvím aplikace je šifrovaná. Standard ochrany dat je na nejvyšší úrovni. Každý požadavek je zaznamenán a je identifikovatelný původce provedené operace.

Zálohování

Veškerá data jsou bezpečně zálohována v rámci EU.

Další informace o bezpečnosti

 1. >

  Domsys je na GDPR připraveno a zajišťuje potřebnou bezpečnost veškerých dat i uživatelských účtů (např. dvoufázové ověření přes mobil).

 2. >

  Data uložená našimi klienty nejsou vytěžována, analyzována ani poskytována třetím osobám.

 3. >

  Za evidované údaje v systému nese odpovědnost náš klient (tedy správce či zpracovatel osobních údajů).

 4. >

  Žádosti o výmaz dat či výpis evidovaných údajů o vlastnících/nájemcích/družstevnících neposkytuje autor aplikace Domsys, který je v daném případě pouze zpracovatelem (nikoli správcem) osobních údajů.

 1. >

  Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 2. >

  V případě dotazů se na nás obraťte. Nejste-li naším klientem, obraťte se na správce osobních údajů. Data Evolution s.r.o. je zpracovatel osobních údajů.

 3. >

  Pro vlastníky/nájemce/družstevníky: Data Evolution s.r.o. je zpracovatel vašich osobních údajů, pro bližší informace kontaktujte vašeho správce osobních údajů.

Přístup pro správce nemovitostí ke všem datům a dokumentům nebyl nikdy jednodušší

Mobilní aplikace Domsys APP je pouze jedním z užitečných nástrojů, které Domsys nabízí. Software pro správu nemovitostí Domsys je tou nejlepší volbou pro všechny moderní správce nemovitostí.